Inschrijven

Het nieuwe scoutsjaar is weer in aantocht en de voorbereidingen voor “Den Overgang” zijn ondertussen volop aan de gang. Ondertussen starten ook de inschrijvingen voor het scoutsjaar 2016-2017.

Het lidgeld bedraagt net als het voorbije scoutsjaar 41 euro voor het eerste kind en 37 euro voor alle volgende kinderen.

Hierin zit:

  • Aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en bijhorende verzekering tijdens onze activiteiten
  • Participatie vergoeding energie-onkosten lokalen
  • Participatie onkosten onderhoud lokalen en vervanging en aankoop van groepsmateriaal
  • Jaarkenteken
  • Groepslintje (éénmalig bij nieuwe inschrijving)

Inschrijven kan op 2 manieren:

  1. Via eenvoudige overschrijving + inschrijvingsformulier (enkel voor nieuwe leden)

Indien uw zoon of dochter het vorige scoutsjaar, 2015-2016, reeds lid was bij onze groep dan kan u hem/haar opnieuw inschrijven door het nieuwe lidgeld te storten op onze groepsrekening met vermelding naam/namen van uw kind(eren). De betaling van dit lidgeld dient als inschrijvingsbevestiging.

Indien er iets aan de gegevens gewijzigd zou zijn vragen wij dit in een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be zodat wij  het ledenbestand up-to-date kunnen houden.

Indien uw zoon of dochter het vorige scoutsjaar niet in onze groep ingeschreven was, kan u hem of haar inschrijven door een ingevuld exemplaar van het inschrijvingsformulier (te vinden onderaan deze pagina) te zenden naar groepsleiding@xaveriusstrita.be en het lidgeld over te schrijven naar onze groepsrekening. Het ontvangen van het inschrijvingsgeld en het inschrijvingsformulier dient als inschrijvingsbevestiging.

Voor nieuwe ouders is er een onthaalbrochure met daarin meer info over onze werking. Deze kan verkregen worden door een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be

Rekeningnummer:   BE46 0014 3088 9436

  1. Op “Den Overgang”/ Zondag na één van de eerste drie vergaderingen

Op zondag 25 september wordt met “Den Overgang” het officiële startschot gegeven voor het nieuwe jaar. Zoals elk jaar zal de groepsleiding de inschrijvingsstand bemannen waar u uw kind kan (her)inschrijven voor het komende scoutsjaar. Dit is zowel voor onze oude leden als voor nieuwe leden.

De eerste drie vergaderingen (2 oktober, 9 oktober en 23 oktober) zal er ook telkens na de vergadering om 12u nog de mogelijkheid zijn om uw kind in te schrijven aan de inschrijvingsstand, lidgeld kan hier enkel cash worden betaald.Vanaf de betaling van het lidgeld gebeurd is, sluiten wij uw zoon/dochter aan bij onze groep en bij het verbond en is hij/zij verzekerd tijdens al onze activiteiten.

Indien uw zoon of dochter gewoon eens wilt proberen tijdens de eerste vergaderingen om te zien of scouts iets voor hem/haar is, kan dit perfect tijdens de proefvergaderingen (eerste 3 vergaderingen van het werkjaar). Uw kind is hierop ook steeds verzekerd. Wij vragen wel dat als uw kind bij ons wilt blijven om dit zo snel mogelijk door te geven aan iemand van de leidingsploeg.

De nieuwe inschrijvingen worden afgesloten op zondag 23 oktober.

Wilt u nog inschrijven na de gangbare inschrijvingsperiode dan kan u tijdens de tweede inschrijvingsperiode alsnog uw kind inschrijven. Deze periode loopt van zondag 12 februari t.e.m. zondag 26 februari 2016. Buiten deze periodes vragen wij om geen inschrijvingen te doen.

Voor vragen en/of opmerkingen kan uw ons steeds bereiken via groepsleiding@xaveriusstrita.be

of aanspreken op “Den Overgang” of na elke vergadering.

Ne stevige linker,

De groepsleiding

Dorian, Jasper en Sam

Download het inschrijvingsformulier hier.