Inschrijven

 

Onderstaand vindt u alle info over het inschrijven voor het scoutsjaar 2017-2018

Het lidgeld bedraagt net als de voorbije scoutsjaren 41 euro voor het eerste kind en 37 euro voor alle volgende kinderen.

Hierin zit:

  • Aansluiting bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en bijhorende verzekering tijdens onze activiteiten
  • Participatie vergoeding energie-onkosten lokalen
  • Participatie onkosten onderhoud lokalen en vervanging en aankoop van groepsmateriaal
  • Jaarkenteken
  • Groepslintje (éénmalig bij nieuwe inschrijving)

Het inschrijvingsformulier kan u onderaan deze pagina downloaden.

Procedure herinschrijven huidige leden:

STAP 1: Plaats verzekeren

Het herinschrijven van leden die reeds lid waren bij onze groep in het scoutsjaar 2016-2017 gaat als volgt in zijn werk:

Op het einde van de kampen krijgen alle aanwezigen de kans om aan te geven dat zij graag terugkomen het volgende scoutsjaar en hun plaatsje wensen gereserveerd te houden. Indien men dit niet doet heeft men tot en met zondag 13 augustus 23:59u de tijd om de herinschrijving via mail te bevestigen aan de groepsleiding. (groepsleiding@xaveriusstrita.be). Vanaf 14 augustus starten de inschrijvingen voor nieuwe leden. De plaatsen beschikbaar per geboortejaar voor nieuwe leden worden bepaald aan de hand van het aantal bevestigde plaatsen van huidige leden en de regel die zegt dat we een maximum van 15 leden per geboortejaar hanteren. Indien er in het sccoutsjaar 2016-2017 een geboortejaar vertegenwoordigd was door bijvoorbeeld 18 leden, kunnen al deze leden uiteraard weer ingeschreven worden voor het scoutsjaar 2017-2018. De maatregel van 15 leden per geboortejaar zal enkel worden toegepast op de leeftijden die nog niet vertegenwoordigd zijn door 15 leden.

STAP 2: Betaling inschrijvingsgeld (Overschrijving/Overgang)

De herinschrijving van uw zoon of dochter kan u voltooien door het lidgeld te storten via overschrijving op onze groepsrekening (BE46 0014 3088 9436) met vermelding naam/namen van uw kind(eren). De betaling van dit lidgeld dient als inschrijvingsbevestiging. Vanaf ontvangst van de betaling schrijft de groepsleiding uw zoon of dochter in bij onze groep en Scouts en Gidsen Vlaanderen.

De betaling van het inschrijvingsgeld is ook cash mogelijk op onze Overgang eind september of op het einde van de eerste 3 vergaderingen van het nieuwe scoutsjaar aan de inschrijvingsstand bij de groepsleiding. Betaling uiterlijk op zondag 15 oktober.

Indien er iets aan de gegevens gewijzigd zou zijn vragen wij dit in een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be zodat wij het ledenbestand up-to-date kunnen houden en u correct kunnen bereiken.

Procedure inschrijven nieuwe leden:

Voorrangsregel broers/zussen + kinderen oud-leiding

Broertjes en zusjes van huidige leden en kinderen van oud-leiding krijgen voorrang bij inschrijving. Zij kunnen via mail vanaf 1 augustus 2017 inschrijven bij de groepsleiding. (groepsleiding@xaveriusstrita.be) . Gelieve een ingevuld exemplaar van het inschrijvingsformulier 2017-2018 in bijlage door te sturen. Voor de verdere voltooiing van de inschrijving kan u verder vanaf stap 2 van de procedure voor herinschrijving van huidige leden.

Nieuwe leden

Wilt u uw zoon of dochter als volledig nieuw lid bij ons inschrijven dan kan u dit doen vanaf maandag 14 augustus 2017. U kan dit doen via mail naar groepsleiding@xaveriusstrita.be . In bijlage van deze mail vragen we om een ingevulde versie van het inschrijvingsformulier 2017-2018 door te sturen. Dit formulier kan u tevens op onze website terugvinden. U zal van de groepsleiding zo snel mogelijk bericht krijgen of er plaats is voor het geboortejaar van uw zoon of dochter (15 plaatsen per geboortejaar). We hanteren hierin een first come, first served principe vanaf de opening van de inschrijvingen (14 augustus 2017 00:00u). Inschrijvingsformulieren die voor 14 augustus 2017 worden verstuurd, zullen dus niet aanvaard worden. Dit om het inschrijvingsproces voor iedereen eerlijk te laten verlopen.

Indien u bevestiging krijgt dat uw kind kan starten bij ons dan kan u voor de verdere voltooiing van de inschrijving verder vanaf stap 2 van de procedure voor herinschrijving van huidige leden. Voor de betaling van het inschrijvingsgeld voor nieuwe leden gelden dezelfde opties als voor huidige leden.

Voor ouders van nieuwe leden is er een onthaalbrochure met daarin meer info over onze werking. Deze kan verkregen worden door een mailtje te sturen naar groepsleiding@xaveriusstrita.be

De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 15 oktober 2017.
Na deze datum vragen wij om geen aanvragen tot inschrijving meer te doen.

Voor vragen en/of opmerkingen kan uw ons steeds bereiken via groepsleiding@xaveriusstrita.be

Ne stevige linker,
De groepsleiding

Katrien, Jasper, Amine en Thibaut 

Download HIER het inschrijvingsformulier.